Профіль користувача
Понедельник, 23 Январь 2017 14:47

Аналіз діяльності шкільної психолого-медико-педагогічної комісії у 2015-2016 н.р.

Оцените материал
(0 голосов)

 

Аналіз діяльності шкільної психолого-медико-педагогічної комісії

у 2015-2016 н.р.

В основу роботи ПМПК покладено принцип цілісного підходу до дитини. Діагностична робота спрямована на визначення характеру та причин відхилень у психофізичному розвитку дитини з метою визначення комплексу корекційно-розвивальних заходів, адекватних умов навчання, виховання та соціально-трудової адаптації. Згідно річного плану ПМПК проводилась робота за основними напрямками, а саме:

- організаційні заходи;

- діагностична;

- консультативна;

- методична;

- контрольно-аналітична робота.

Згідно наказу про організацію роботи ПМПК протягом навчального року пройшло 9 засідань за графіком.   У дні засідань та кожний вівторок спеціалістами ПМПК проводилась робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням. Під час бесід з батьками надавались консультації щодо форм та змісту корекційної роботи, демонструвалися вправи для розвитку дрібної моторики, фізичні вправи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, вправи для зору. Результатом проведеної роботи стали показові індивідуальні, логопедичні заняття, уроки в інклюзивному класі, виховні заходи.

За результатами обліку дітей у мікрорайоні школи зареєстровано 30 дітей з особливостями психофізичного розвитку.

На засіданнях ШПМПК обстежено 132 дитини.            

За 2015 – 2016 навчальний рік виявлено:

- 26 дітей, які перебувають під посиленим соціальним супроводом;

- 38 дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- 4 дітей – інвалідів;

- 43 дітей з порушеннями мовлення;

- 4 дітей із ЗПР;

- 5 учнів з особливими освітніми потребами.

З 18 квітня 2016 року по 20 травня 2016 року відбулося засідання шкільної психолого - медико педагогічної комісії, під час якої, обстежено 40 дітей дошкільного віку (майбутні першокласники), за заявами батьків. За результатами обстеження маємо: 12 дітей мають високий рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 10 дитина мають середній рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 7 дітей мають початковий рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 1 дитині, а саме майбутньому першокласнику Суслову Івану під час діагностичного обстеження учнів надано направлення до ХОПМПК та рекомендовано заняття з логопедом та психологом.

Для допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями працює логопедичний пункт. Для систематичних логопедичних занять при логопедичному пункті зараховано 43 дітей, охоплення 100%. Наприкінці навчального року було випущено 20 осіб з повним усуненням мовленнєвої патології. Залишено на другий рік навчання – 23 учнів, із них: 7 – з довідкою обласної ХОПМПК, 16 учнів 1-х класів. На сьогоднішній день вкрай бракує ще однієї ставки логопеда. Це дасть можливість допомогти дітям з важкими вадами мовлення.

Простежується тенденція росту кількості дітей, які перебувають на диспансерному обліку. Дані медичних обстежень дошкільників та школярів свідчать, що кількість дитячих захворювань щороку збільшується. Зростає кількість дітей із захворюваннями офтальмологічної, хірургічної груп, зменшилась кількість дітей із захворюваннями органів серцево-судинної, дихальної та ендокринної систем.

№ п/п

Група захворювань

2010-2011

н. р.

2011-2012

н. р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

1.

Кардіогрупа

61

11%

57

10,8

25

5.06%

31

6,4%

25

4,9%

6

1,2%

2.

Нефрогрупа

17

3%

20

3,8

6

1,2%

13

2,7%

9

1,8%

8

1,6%

3.

Гастрогрупа

27

5%

20

3,8

7

1,4%

9

1,8%

11

2,2%

8

1,6%

4.

Ревматизм

1

0,1%

3

0,5

1

0,2%

1

0,2%

-

-

-

-

5.

Пневмогрупа

1

0,1%

2

0,3

1

0,2%

2

0,4%

3

0,5%

-

-

6.

ЛОР-група

19

3%

19

3,6

5

1,01%

4

0,8%

13

2,5%

5

0,9%

7.

Офтальмологічна група

54

10%

50

9,5

23

4,6%

44

9,2%

58

11,5%

55

10,7%

8.

Ендокринна група

29

5%

27

5,1

14

2,8%

32

6,7%

26

5,2%

9

1,7%

9.

Неврогрупа

3

0,5%

-

-

4

0,8%

-

-

-

-

-

-

10.

Хірургічна група

83

15%

77

14,6

37

7,5%

49

10,2%

28

5,5%

40

7,8%

11.

Гінекологічна група

14

3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Інфекційна група

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,3%

1

0,1%

За індивідуальною формою навчання навчаються 5 дітей, за рішенням ОПМПК, на інклюзивній формі навчання на базі 3-В класу знаходились три учня.

   У 2015 – 2016 році згідно плану роботи ПМПК спеціалістами була проведена робота щодо раннього виявлення дітей з особливостями фізичного розвитку, пізнавальної діяльності, емоційно-соціальної поведінки та мовленнєвих порушень. Створено банк даних дітей цих категорій .

Щороку діти-інваліди оздоровлюються в санаторіях і профілакторіях України, в яких створено відповідні умови для їх реабілітації. У 2015-2016 навчальному році оздоровлено 4 дітей-інвалідів.

За 2015 – 2016 н.р. головою ШПМПК проведено 12 консультацій з батьками щодо особливостей навчання у першому класі, логопедом - 18 консультацій з батьками щодо усунення недоліків мовлення, психологом проведено 40 консультацій з батьками щодо налагодження стосунків з учнями групи ризику та по психологічній готовності дитини до школи, по формуванню мотивації до навчання у дітей початкової школи, 5 консультацій - щодо умов надання освіти дітям з особливими потребами. В цілому консультанти ШПМПК надали 102 консультації.

Згідно плану роботи ШПМПК була проведена методична робота для його членів. Проведено тренінг «Портал переходу від початкової до середньої ланки» (жовтень 2015 р.), тренінг «Психолого-педагогічний супровід розвитку учнів у системі компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу» (листопад 2015 р.), мікродослідження «Локалізація стресу в педагогічних працівників» ( січень 2016 р.). Вебінари онлайн-проекту видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя» відвідали Глоба А.Й., Новікова І.О., Черній О.В. Практичний психолог Новікова І.О. стала активним учасником обласних педагогічних читань «Теоретико-методологічні основи управлінської інноваційної діяльності «Наукові концепції Л.В.Виготського та їх втілення у сучасній педагогіці».

Членами ШПМПК підготовлено виступи на засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів та ГПД, класних керівників:

Глоба А.Й. – Динамічні зміни рівня навчальних досягнень та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами класу з інклюзивною формою навчання»( грудень 2015)

Саламатіна О.М. - Організація інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами.

Новікова І.О. – Сучасні методи психодіагностики інтелекту та креативності дітей.

Члени ШПМПК брали участь в роботі районного науково-методичного семінару «Психолого-педагогічний супровід особистості як умова розкриття її внутрішніх ресурсів» методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів дитячих садків, у батьківських зборах. У своїх виступах вони надавали рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами.

Членами ШПМПК підготовлено публікації:

Новікова І.О.:методичні рекомендації педагогам щодо збереження психологічного здоров’я учнів «Здорова дитина – щаслива Україна» .

Тренінг для вчителів «Спілкування як педагогічна технологія».

Методичний посібник «Успішна адаптація п’ятикласників».

Черній О.В. методичний посібник «Забезпечення можливостей для саморозвитку та самореалізації особистості дитини, її підготовки до інтеграції в суспільстві на основі гуманно – особистісного підходу в освітньому процесі».

На нарадах при директору розглянуті питання:

«Стан адаптації учнів 1-х класів» (Новікова І.О.),

«Про виявлення рівня шкільної зрілості учнів перших класів»(Новікова І.О.),

«Про результати медичного обстеження учнів» (Горішня О.В.),

«Стан адаптації учнів 5-х класів» (Новікова І.О.),

« Результати обліку дітей в мікрорайоні школи»(Глоба А.Й.)

«Звіт про стан роботи ШПМПК» (Глоба А.Й.)

Нагородження та відзнаки членів ШПМПК:

Глоба Антоніна Йосипівна – Грамота Великолепетиської районної державної адміністрації, щорічна стипендія «Флагман освіти».

Саламатіна Ольга Миколаївна - Грамота відділу освіти Великолепетиської районної державної адміністрації

Чумакова Ірина Дмитрівна – Грамота відділу освіти Великолепетиської районної державної адміністрації

Новікова Ілона Олексіївна – Грамота Великолепетиської районної ради; відзнака редакції Національного педагогічного журналу «Відкритий урок розробки, технології, досвід».

Прочитано 498 раз

Календар
« Май 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31