Профіль користувача
Оцените материал
(2 голосов)

  Голова ШПМПК — Глоба Антоніна Йосипівна

45454545002

 ► Планує роботу ПМПК, організовує діагностичні засідання, здійснює підбір кадрів.

► Впроваджує ідеї державної національної політики з питань доступності якісної освіти в мікрорайоні школи та здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань надання освітніх послуг дітям з особливими потребами.

► За дорученням директора школи представляє інтереси ШПМПК у коммунальній установі «Великолепетиський районний центр по обслуговуванню закладів освіти».

► Створює належні умови для забезпечення ефективної діагностичної діяльності ШПМПК.

► Забезпечує розробку індивідуальних програм розвитку дітей з особливими потребами.

► Здійснює консультування батьків (або осіб, що їх замінюють) дітей з особливими потребами.

► Проводить роз'яснювальну роботу серед населення, педагогів, працівників охорони здоров'я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків, які мають відхилення в розвитку.

 

Консультант - практичний психолог Новікова Ілона Олексіївна

454546601

► Здійснює діагностичне обстеження інтелектуального розвитку, емоційно-вольової сфери та поведінки дітей на засіданнях ШПМПК.

► Колегіально визначає адекватні умови навчання, виховання, шляхи корекції розумового розвитку.

► Робить психологічний висновок про характер відхилень в інтелектуальному розвитку, емоційно-вольовій сфері та поведінці дитини.

► Надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), вчителям, вихователям дитячих садків з питань розумового розвитку та девіантної поведінки дитини.

 

Консультант, соціальний педагог Шавикіна Юлія Вікторівна

► вивчає особливості особистості учня, соціальну ситуацію розвитку та умови життєдіяльності;

► вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей;

► створює атмосферу психологічного комфорту для учнів у навчальній та позанавчальній діяльності;

► організовує та координує різні види позанавчальної діяльності дітей;

► формує гуманних відносин між учнями та педагогами;

► охорона і захист прав та інтересів дітей;

► посередницька діяльність між учнями та адміністрацією, педагогами школи, батьками, соціальними службами.

 

Консультант, вчитель-логопед Кайда Наталія Сергіївна

►Здійснює діагностичне обстеження знань, умінь, навчальних навичок, інтересів дітей і підлітків на засіданні ПМПК.

►Робить педагогічний висновок про розвиток пізнавальної сфери, колегіально визначає шляхи корекції.

►Надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють) з питань навчання дитини відповідно до стану її пізнавальної сфери.

  

Консультант, медична сестра Горішня Олена Валентинівна

454546602

► Здійснює психо-медичну діагностику дітей і підлітків на засіданнях ШПМПК;

► робить медичне заключення про стан дитини та перебіг захворювання, або його відсутність;

► надає консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють) з питань лікування та реабілітації дітей та підлітків з особливостями психофізичного розвитку;

► здійснює направлення дітей з особливостями психо-фізичного розвитку для уточнення діагнозу в центральну району лікарню.

► дає рекомендації по режиму життєдіяльності дитини.

 

Консультанти: Саламатіна Ольга Миколаївна та Черній Олена Віталіївна

454546603  454546604

► забезпечують змістовну сторону роботи ШПМПК;

► безпосередньо організовують збір діагностичних даних на підготовчому етапі;

► проводять діагностичну співбесіду з дитиною і батьками;

► дають дитині (класу) педагогічну характеристику,

► формулюють в узагальненому вигляді значення його труднощів, одержують і виконують рекомендації консультації.

 

Консультант, вихователь – асистент інклюзивного навчання Свись Людмила Анатоліївна

45454545003

► адаптує зміст та методи навчання до можливостей і потреб дитини з особливими освітніми потребами;

► надає консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють) з питань лікування та реабілітації дітей та підлітків з особливостями фізичного розвитку.

► планує проведення індивідуальних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я школярів.

► забезпечує становлення системи профілактики і корекції порушень соматичного здоров'я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу.

 

 
 Основні напрямки роботи ШПМПК

► організаційні заходи;

► діагностична;

 ► консультативна;

 ►методична;

 ► контрольно-аналітична робота.

 

 

Аналіз діяльності шкільної психолого-медико-педагогічної комісії

В основу роботи ПМПК покладено принцип цілісного підходу до дитини. Діагностична робота спрямована на визначення характеру та причин відхилень у психофізичному розвитку дитини з метою визначення комплексу корекційно-розвивальних заходів, адекватних умов навчання, виховання та соціально-трудової адаптації. Згідно річного плану ПМПК проводилась робота за основними напрямками, а саме:

- організаційні заходи;

- діагностична;

- консультативна;

- методична;

- контрольно-аналітична робота.

Згідно наказу про організацію роботи ПМПК протягом навчального року пройшло 9 засідань за графіком.   У дні засідань та кожний вівторок спеціалістами ПМПК проводилась робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням. Під час бесід з батьками надавались консультації щодо форм та змісту корекційної роботи, демонструвалися вправи для розвитку дрібної моторики, фізичні вправи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, вправи для зору. Результатом проведеної роботи стали показові індивідуальні, логопедичні заняття, уроки в інклюзивному класі, виховні заходи.

За результатами обліку дітей у мікрорайоні школи зареєстровано 30 дітей з особливостями психофізичного розвитку.

На засіданнях ШПМПК обстежено 132 дитини.            

За 2017 – 2018 навчальний рік виявлено:

- 26 дітей, які перебувають під посиленим соціальним супроводом;

- 38 дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- 4 дітей – інвалідів;

- 43 дітей з порушеннями мовлення;

- 4 дітей із ЗПР;

- 5 учнів з особливими освітніми потребами.

З 04 квітня 2017 року по 28 квітня 2018 року відбулося засідання шкільної психолого - медико педагогічної комісії, під час якої, обстежено 30 дітей дошкільного віку (майбутні першокласники), за заявами батьків. За результатами обстеження маємо: 14 дітей мають високий рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 16 дитина мають середній рівень психологічної готовності до шкільного навчання.

Для допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями працює логопедичний пункт. Для систематичних логопедичних занять при логопедичному пункті зараховано 43 дітей, охоплення 100%. Наприкінці навчального року було випущено 20 осіб з повним усуненням мовленнєвої патології. Залишено на другий рік навчання – 23 учнів, із них: 7 – з довідкою обласної ХОПМПК, 16 учнів 1-х класів. На сьогоднішній день вкрай бракує ще однієї ставки логопеда. Це дасть можливість допомогти дітям з важкими вадами мовлення. На початок 2017-2018 навчального року вчителем- логопедом проводилося вересневе обстеження учнів перших класів в результаті якого виявлено 32 учні з порушенням звуковимови різного генезу. На логопедичному пункті створено чотири логопедичні групи згідно мовленнєвих порушень до яких включено 18 учнів . Також на логопедичний пункт згідно довідок ОПМПК переведені учні , які знаходяться на індивідуальній та інклюзивній формі навчання (8 учнів). За довідкою ОПМПК на логопедичний пункт прийнята вихованка дошкільного навчального закладу « Ягідка » Наливайко Валерія, яка вибула у зв`язку з переїздом до іншої країни. Таким чином загальна кількість учнів-логопатів на логопедичному пункті складає – 27 чоловік. З учнями протягом року проводилася корекційна робота спрямована на усунення або зменшення мовленнєвого дефекту, пристосування дітей з особливими освітніми потребами у середовище дітей з мовленнєвою та психо-фізичною нормою. Також проводилася логокорекційна робота . направлена на :

-          розвиток артикуляційного апарату

-          мммовленнєвої, мязевої моторики

-          психічних процесів

-          фонематичного , фонетичного сприйняття

-          дрібної моторики

-          мовленнєвого дихання

-          загальної моторики

-          лексико-граматичної будови мовлення

-          звуко-буквеного аналізу,синтезу

-          просодичної будови мовлення ( темпу, ритму, інтонації, сили ,тембру. виразності голосу)

-          розширення обсягу словникового запасу

-          покращення навичок читання . писемної мови

Логопедом проведено виступи на батьківських зборах учнів перших класів на тему : «Результативність обстеження учнів. Подолання мовленнєвих вад разом з батьками». Проводився мастер клас для батьків учнів –логопатів на тему: « Подолання мовленнєвих вад в домашніх умовах». Проводила майстер клас для молодих вчителів на тему: «Подолання мовленнєвих вад за допомогою ігрових методів і прийомів логопедичної технології». Брала участь в обласному семінарі (телеміст) на тему: «Мовленнєві вади- запорука успішного навчання». Брала участь у загальних шкільних зборах батьків майбутніх першокласників на тему: «Мовленнєва готовність дитини до засвоєння шкільної програми»

Згідно до положення про відкриття логопедичних пунктів системи освіти пункту два (п.2) , щодо обстеження учнів для зарахування їх на логопедичний пункт , яке проводиться з 1 по 30 вересня та з 1 по 30 травня. Проведене травневе обстеження учнів початкових класів і учнів з особливими освітніми потребами за діагностичними картками та посібником А. Я Малярчук ,маємо такі результати: з 27 учнів – логопатів , які були зараховані з 1 вересня 2016 навчального року з логопедичного пункту виписано 13 учнів із виправленими порушеннями звуковимови.

На логопедичному пункті на наступний 2018 навчальний рік залишено 3 учня. А також переводяться   на наступний 2018-2019 навчальний рік 8 учнів інклюзивної та індивідуальної форми навчання.

Загальна кількість учнів-логопатів переведених на наступний 2018 рік – 11 учнів

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

У 2017-2018 н.р. оглянуто 520 учнів -100%. Виділена диспансерна група учнів – 137 чол.:

   У 2017 – 2018 н. році згідно плану роботи ШПМПК спеціалістами була проведена робота щодо раннього виявлення дітей з особливостями фізичного розвитку, пізнавальної діяльності, емоційно-соціальної поведінки та мовленнєвих порушень. Створено банк даних дітей цих категорій

Щороку діти-інваліди оздоровлюються в санаторіях і профілакторіях України, в яких створено відповідні умови для їх реабілітації. У 2017-2018 навчальному році оздоровлено 4 дітей-інвалідів. Занавчальний рік головою ШПМПК проведено 15 консультацій з батьками щодо особливостей навчання у першому класі, логопедом - 20 консультацій з батьками щодо усунення недоліків мовлення, психологом проведено 38 консультацій з батьками щодо налагодження стосунків з учнями групи ризику та по психологічній готовності дитини до школи, по формуванню мотивації до навчання у дітей початкової школи, 11 консультацій - щодо умов надання освіти дітям з особливими потребами. В цілому консультанти ШПМПК надали 84 консультації.

Соціальним педагогом школи за 2017-2018 навчальний рік була проведена така робота:

  • Свято до дня дітей з особливими потребами «Ми-разом»
  • Адаптація першокласників «Особливості адаптаційного періоду першокласників»
  • Відвідування свята до «Дня захисту дітей»
  • Соціальний супровід дітей з особливими потребами, консультування батьків з питань оздоровлення дітей.

Згідно плану роботи ШПМПК була проведена методична робота для його членів. Проведено семінар – тренінг «Активізація та підвищення творчого рівня вчителя» (литопад 2017 р.), тренінг «Психолого-педагогічний супровід розвитку учнів у системі компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу» (грудень 2017 р.), розроблено пам’ятку для педагогів «Найважливіша психологічна порада для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» ( січень 2018 р.). Вебінари онлайн-проекту видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя» відвідали Глоба А.Й., Новікова І.О., Черній О.В. Сушко І.В.

Членами ШПМПК підготовлено виступи на засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів та ГПД, класних керівників:

Глоба А.Й. – Позитивні зрушення в організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Новікова І.О. – Методичні рекомендації педагогам щодо збереження психологічного здоров’я учнів «Здорова дитина – щаслива Україна».

Виступ на міжрайонному семінарі «Запровадження інклюзивної освіти – відкритий освітній простір для дітей з ООП» грудень 2017 року.

Виступи на навчально-методичній раді за темою: «Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів». Жовтень 2017 року.

Виступ на постійно – діючім семінарі для вчителів «Соціалізація особистості як соціально – педагогічна проблема». Грудень 2017 року.

Члени ШПМПК брали участь в роботі районного науково-методичного семінару «Психолого-педагогічний супровід особистості як умова розкриття її внутрішніх ресурсів» методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів дитячих садків, у батьківських зборах. У своїх виступах вони надавали рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами.

Членами ШПМПК підготовлено публікації:

Новікова І.О. «Дитина щаслива в любові» та «Методичні рекомендації учням з метою їх підготовки та адаптації до умов ЗНО».

Методичний посібник «Активізація та підвищення творчого рівня вчителя».

Черній О.В. методичний посібник «Забезпечення можливостей для саморозвитку та самореалізації особистості дитини, її підготовки до інтеграції в суспільстві на основі гуманно – особистісного підходу в освітньому процесі».

На нарадах при директору розглянуті питання:

Підвищення рівня навчальної мотивації учнів школи з девіантною поведінкою(Шавикіна Ю.В.)

«Стан адаптації учнів 1-х класів» (Новікова І.О.),

«Про виявлення рівня шкільної зрілості учнів перших класів»(Новікова І.О.),

«Про результати медичного обстеження учнів» (Горішня О.В.),

«Стан адаптації учнів 5-х класів» (Новікова І.О.),

« Результати обліку дітей в мікрорайоні школи»(Глоба А.Й.)

«Звіт про стан роботи ШПМПК» (Глоба А.Й.)

Оцените материал
(0 голосов)

 

Аналіз діяльності шкільної психолого-медико-педагогічної комісії

у 2015-2016 н.р.

В основу роботи ПМПК покладено принцип цілісного підходу до дитини. Діагностична робота спрямована на визначення характеру та причин відхилень у психофізичному розвитку дитини з метою визначення комплексу корекційно-розвивальних заходів, адекватних умов навчання, виховання та соціально-трудової адаптації. Згідно річного плану ПМПК проводилась робота за основними напрямками, а саме:

- організаційні заходи;

- діагностична;

- консультативна;

- методична;

- контрольно-аналітична робота.

Згідно наказу про організацію роботи ПМПК протягом навчального року пройшло 9 засідань за графіком.   У дні засідань та кожний вівторок спеціалістами ПМПК проводилась робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням. Під час бесід з батьками надавались консультації щодо форм та змісту корекційної роботи, демонструвалися вправи для розвитку дрібної моторики, фізичні вправи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, вправи для зору. Результатом проведеної роботи стали показові індивідуальні, логопедичні заняття, уроки в інклюзивному класі, виховні заходи.

За результатами обліку дітей у мікрорайоні школи зареєстровано 30 дітей з особливостями психофізичного розвитку.

На засіданнях ШПМПК обстежено 132 дитини.            

За 2015 – 2016 навчальний рік виявлено:

- 26 дітей, які перебувають під посиленим соціальним супроводом;

- 38 дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- 4 дітей – інвалідів;

- 43 дітей з порушеннями мовлення;

- 4 дітей із ЗПР;

- 5 учнів з особливими освітніми потребами.

З 18 квітня 2016 року по 20 травня 2016 року відбулося засідання шкільної психолого - медико педагогічної комісії, під час якої, обстежено 40 дітей дошкільного віку (майбутні першокласники), за заявами батьків. За результатами обстеження маємо: 12 дітей мають високий рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 10 дитина мають середній рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 7 дітей мають початковий рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 1 дитині, а саме майбутньому першокласнику Суслову Івану під час діагностичного обстеження учнів надано направлення до ХОПМПК та рекомендовано заняття з логопедом та психологом.

Для допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями працює логопедичний пункт. Для систематичних логопедичних занять при логопедичному пункті зараховано 43 дітей, охоплення 100%. Наприкінці навчального року було випущено 20 осіб з повним усуненням мовленнєвої патології. Залишено на другий рік навчання – 23 учнів, із них: 7 – з довідкою обласної ХОПМПК, 16 учнів 1-х класів. На сьогоднішній день вкрай бракує ще однієї ставки логопеда. Це дасть можливість допомогти дітям з важкими вадами мовлення.

Простежується тенденція росту кількості дітей, які перебувають на диспансерному обліку. Дані медичних обстежень дошкільників та школярів свідчать, що кількість дитячих захворювань щороку збільшується. Зростає кількість дітей із захворюваннями офтальмологічної, хірургічної груп, зменшилась кількість дітей із захворюваннями органів серцево-судинної, дихальної та ендокринної систем.

№ п/п

Група захворювань

2010-2011

н. р.

2011-2012

н. р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

1.

Кардіогрупа

61

11%

57

10,8

25

5.06%

31

6,4%

25

4,9%

6

1,2%

2.

Нефрогрупа

17

3%

20

3,8

6

1,2%

13

2,7%

9

1,8%

8

1,6%

3.

Гастрогрупа

27

5%

20

3,8

7

1,4%

9

1,8%

11

2,2%

8

1,6%

4.

Ревматизм

1

0,1%

3

0,5

1

0,2%

1

0,2%

-

-

-

-

5.

Пневмогрупа

1

0,1%

2

0,3

1

0,2%

2

0,4%

3

0,5%

-

-

6.

ЛОР-група

19

3%

19

3,6

5

1,01%

4

0,8%

13

2,5%

5

0,9%

7.

Офтальмологічна група

54

10%

50

9,5

23

4,6%

44

9,2%

58

11,5%

55

10,7%

8.

Ендокринна група

29

5%

27

5,1

14

2,8%

32

6,7%

26

5,2%

9

1,7%

9.

Неврогрупа

3

0,5%

-

-

4

0,8%

-

-

-

-

-

-

10.

Хірургічна група

83

15%

77

14,6

37

7,5%

49

10,2%

28

5,5%

40

7,8%

11.

Гінекологічна група

14

3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Інфекційна група

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,3%

1

0,1%

За індивідуальною формою навчання навчаються 5 дітей, за рішенням ОПМПК, на інклюзивній формі навчання на базі 3-В класу знаходились три учня.

   У 2015 – 2016 році згідно плану роботи ПМПК спеціалістами була проведена робота щодо раннього виявлення дітей з особливостями фізичного розвитку, пізнавальної діяльності, емоційно-соціальної поведінки та мовленнєвих порушень. Створено банк даних дітей цих категорій .

Щороку діти-інваліди оздоровлюються в санаторіях і профілакторіях України, в яких створено відповідні умови для їх реабілітації. У 2015-2016 навчальному році оздоровлено 4 дітей-інвалідів.

За 2015 – 2016 н.р. головою ШПМПК проведено 12 консультацій з батьками щодо особливостей навчання у першому класі, логопедом - 18 консультацій з батьками щодо усунення недоліків мовлення, психологом проведено 40 консультацій з батьками щодо налагодження стосунків з учнями групи ризику та по психологічній готовності дитини до школи, по формуванню мотивації до навчання у дітей початкової школи, 5 консультацій - щодо умов надання освіти дітям з особливими потребами. В цілому консультанти ШПМПК надали 102 консультації.

Згідно плану роботи ШПМПК була проведена методична робота для його членів. Проведено тренінг «Портал переходу від початкової до середньої ланки» (жовтень 2015 р.), тренінг «Психолого-педагогічний супровід розвитку учнів у системі компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу» (листопад 2015 р.), мікродослідження «Локалізація стресу в педагогічних працівників» ( січень 2016 р.). Вебінари онлайн-проекту видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя» відвідали Глоба А.Й., Новікова І.О., Черній О.В. Практичний психолог Новікова І.О. стала активним учасником обласних педагогічних читань «Теоретико-методологічні основи управлінської інноваційної діяльності «Наукові концепції Л.В.Виготського та їх втілення у сучасній педагогіці».

Членами ШПМПК підготовлено виступи на засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів та ГПД, класних керівників:

Глоба А.Й. – Динамічні зміни рівня навчальних досягнень та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами класу з інклюзивною формою навчання»( грудень 2015)

Саламатіна О.М. - Організація інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами.

Новікова І.О. – Сучасні методи психодіагностики інтелекту та креативності дітей.

Члени ШПМПК брали участь в роботі районного науково-методичного семінару «Психолого-педагогічний супровід особистості як умова розкриття її внутрішніх ресурсів» методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів дитячих садків, у батьківських зборах. У своїх виступах вони надавали рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами.

Членами ШПМПК підготовлено публікації:

Новікова І.О.:методичні рекомендації педагогам щодо збереження психологічного здоров’я учнів «Здорова дитина – щаслива Україна» .

Тренінг для вчителів «Спілкування як педагогічна технологія».

Методичний посібник «Успішна адаптація п’ятикласників».

Черній О.В. методичний посібник «Забезпечення можливостей для саморозвитку та самореалізації особистості дитини, її підготовки до інтеграції в суспільстві на основі гуманно – особистісного підходу в освітньому процесі».

На нарадах при директору розглянуті питання:

«Стан адаптації учнів 1-х класів» (Новікова І.О.),

«Про виявлення рівня шкільної зрілості учнів перших класів»(Новікова І.О.),

«Про результати медичного обстеження учнів» (Горішня О.В.),

«Стан адаптації учнів 5-х класів» (Новікова І.О.),

« Результати обліку дітей в мікрорайоні школи»(Глоба А.Й.)

«Звіт про стан роботи ШПМПК» (Глоба А.Й.)

Нагородження та відзнаки членів ШПМПК:

Глоба Антоніна Йосипівна – Грамота Великолепетиської районної державної адміністрації, щорічна стипендія «Флагман освіти».

Саламатіна Ольга Миколаївна - Грамота відділу освіти Великолепетиської районної державної адміністрації

Чумакова Ірина Дмитрівна – Грамота відділу освіти Великолепетиської районної державної адміністрації

Новікова Ілона Олексіївна – Грамота Великолепетиської районної ради; відзнака редакції Національного педагогічного журналу «Відкритий урок розробки, технології, досвід».


Календар
« Август 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31