Профіль користувача
Оцените материал
(3 голосов)

  Голова Глоба Антоніна Йосипівна

DSC 0957

 ► Планує роботу, організовує діагностичні засідання, здійснює підбір кадрів.

► Впроваджує ідеї державної національної політики з питань доступності якісної освіти в мікрорайоні школи та здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань надання освітніх послуг дітям з особливими потребами.

► За дорученням директора закладу представляє інтереси дітей з ООП у коммунальній установі «Великолепетиський районний центр по обслуговуванню закладів освіти».

Консультант - заступник директора з навчально -виховної роботи Червотока Ірина Іванівна

01110


► Створює належні умови для забезпечення ефективної діагностичної діяльності.

► Забезпечує розробку індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

► Здійснює консультування батьків (або осіб, що їх замінюють) дітей з особливими освітніми потребами.

► Проводить роз'яснювальну роботу серед населення, педагогів, працівників охорони здоров'я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків, які мають відхилення в розвитку.

 

Консультант - практичний психолог Новікова Ілона Олексіївна

IMG 20191008_122135


► Здійснює діагностичне обстеження інтелектуального розвитку, емоційно-вольової сфери та поведінки дітей.

► Колегіально визначає адекватні умови навчання, виховання, шляхи корекції розумового розвитку.

► Надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), вчителям, вихователям дитячих садків з питань розумового розвитку та девіантної поведінки дитини.

 

Консультант, соціальний педагог Шавикіна Юлія Вікторівна

Screenshot 2019-10-17-15-02-37-973_com.instagram.android

► вивчає особливості особистості учня, соціальну ситуацію розвитку та умови життєдіяльності;

► вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей;

► організовує та координує різні види позанавчальної діяльності дітей;

► формує гуманних відносин між учнями та педагогами;

► охорона і захист прав та інтересів дітей;

► посередницька діяльність між учнями та адміністрацією, педагогами школи, батьками, соціальними службами.

 

  

Консультант, медична сестра Горішня Олена Валентинівна

454546602

► Здійснює психо-медичну діагностику дітей і підлітків;

► робить медичне заключення про стан дитини та перебіг захворювання, або його відсутність;

► надає консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють) з питань лікування та реабілітації дітей та підлітків з особливостями психофізичного розвитку;

► здійснює направлення дітей з особливостями психо-фізичного розвитку для уточнення діагнозу в центральну району лікарню.

► дає рекомендації по режиму життєдіяльності дитини.

 

Консультанти: Саламатіна Ольга Миколаївна, Артюх Світлана Володимирівна, Сушко Іван Вікторович, Лисечко Тетяна Миколаївна, Геращенко Віра Олексіївна, Носальська Ольга Василівна та Сапронова Юлія Володимирівна

IMG 0759

 

► забезпечують змістовну сторону роботи;

► безпосередньо організовують збір діагностичних даних на підготовчому етапі;

► проводять діагностичну співбесіду з дитиною і батьками;

► дають дитині (класу) педагогічну характеристику,

► формулюють в узагальненому вигляді значення його труднощів, одержують і виконують рекомендації консультації.

 

Консультанти, вчителі – асистенти інклюзивного навчання: Новікова Ірина Валентинівна, Чорна Наталля Анатоліївна, Марченко Яна Сергіївна, Чумакова Ірина Дмитрівна, Спірідонова Ольга Григорівна, Бабік Лідія Матвіївна та Свись Людмила Анатоліївна

IMG 0750

► адаптують зміст та методи навчання до можливостей і потреб дитини з особливими освітніми потребами;

► надають консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють) з питань лікування та реабілітації дітей та підлітків з особливостями фізичного розвитку.

► планують проведення індивідуальних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я школярів.

► забезпечують становлення системи профілактики і корекції порушень соматичного здоров'я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу.

 

 
 Основні напрямки роботи

► організаційні заходи;

► діагностична;

 ► консультативна;

 ►методична;

 ► контрольно-аналітична робота.

 

 

Аналіз діяльності шкільного психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП за 2018-2019 н.р.


 

В основу роботи покладено принцип цілісного підходу до дитини. Діагностична робота спрямована на визначення характеру та причин відхилень у психофізичному розвитку дитини з метою визначення комплексу корекційно-розвивальних заходів, адекватних умов навчання, виховання та соціально-трудової адаптації. Згідно річного плану закладу проводилась робота за основними напрямками, а саме:

- організаційні заходи;

- діагностична;

- консультативна;

- методична;

- контрольно-аналітична робота.

Згідно наказу про організацію роботи ПМПК протягом навчального року пройшло 9 засідань за графіком.   У дні засідань та кожний вівторок спеціалістами проводилась робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням. Під час бесід з батьками надавались консультації щодо форм та змісту корекційної роботи, демонструвалися вправи для розвитку дрібної моторики, фізичні вправи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, вправи для зору. Результатом проведеної роботи стали показові індивідуальні, логопедичні заняття, уроки в інклюзивному класі, виховні заходи.

За результатами обліку дітей у мікрорайоні школи зареєстровано 30 дітей з особливостями психофізичного розвитку.

На засіданнях було обстежено 128 дітей.          

За 2018 – 2019 навчальний рік виявлено:

- 26 дітей, які перебувають під посиленим соціальним супроводом;

- 38 дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- 5 дітей – інвалідів;

- 40 дітей з порушеннями мовлення;

- 9 дітей із ЗПР;

- 39 учнів з особливими освітніми потребами.

З 02 квітня 2019 року по 30 квітня 2019 року відбулося засідання шкільної психолого - медико педагогічної комісії, під час якої, обстежено 47 дітей дошкільного віку (майбутні першокласники), за заявами батьків. За результатами обстеження маємо: 21 дітей мають високий рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 23 дитина мають середній рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 3 дітей мають низький рівень психологічної готовності до шкільного навчання.

Для допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями працює логопедичний пункт. Для систематичних логопедичних занять при логопедичному пункті зараховано 26 дітей, охоплення 100%. На протязі навчального року до логопедичного пункту записувалися учні, які потребували лого-корекційного втручання. Наприкінці навчального року було виписано 20 осіб з повним усуненням мовленнєвої патології. Залишено на другий рік навчання – 9 учнів початкової ланки навчання , 14 учнів з довідкою ОХПМПК та КаховськогоІРЦ. На сьогоднішній день вкрай бракує ще однієї ставки логопеда. Це дасть можливість прискорити процес виправлення мовленнєвих порушень та допомогти дітям з важкими вадами мовлення засвоїти аспекти мовленнєвого спілкування та володіння власним мовленням. На кінець 2019 навчального року вчителем- логопедом проводилося травневе обстеження учнів перших класів та початкової ланки навчання ,яке дало можливість зрозуміти значне зменшення мовленнєвих порушень та покращення усного та писемного мовлення. На логопедичному пункті було створено чотири логопедичні групи згідно мовленнєвих порушень однієї етіології. Також на логопедичний пункт згідно довідок ОХПМПК переведені учні , які знаходяться на індивідуальній та інклюзивній формі навчання . З учнями протягом року проводилася корекційна робота спрямована на усунення або зменшення мовленнєвого дефекту, пристосування дітей з особливими освітніми потребами у середовище дітей з мовленнєвою та психо-інтелектуальною нормою. Також проводилася логокорекційна робота . направлена на :

-усунення порушень звуковимови;

- розвиток зв'язного мовлення;

- лексико-граматичних категорій роду;числа, відмінка;

- збагачення, розширення активного та пасивного словника ;

-покращення стану м`язів артикуляційної системи;

- фізіологічно-респіраторних м`язів мовленєвого дихання;

-розвиток просодичної системи( темпу, ритму, інтонації, висоти , сили голосу);     -дрібної та загальної моторики ;

- психічних процесів;

- фонематичного слуху;

- виховання навичок звуко-буквенного аналізу та синтезу;

- розвиток та удосконалення навичок читання;

- розвиток навичок письма під диктовку;

-комунікативної компетентності вцілому.

 

Логопедом проведено виступи на батьківських зборах учнів перших класів на тему : «Результативність обстеження учнів також виступ на зборах батьків майбутніх першокласників на тему ; « Мовлення дитини у ваших руках».

Згідно до положення про відкриття логопедичних пунктів системи освіти пункту два (п.2) , щодо обстеження учнів для зарахування їх на логопедичний пункт , яке проводиться з 1 по 30 вересня та з 1 по 30 травня.

На логопедичному пункті на наступний 2019 навчальний рік залишено 9 учнів. А також переводяться на наступний 2019-20 навчальний рік 14 учнів інклюзивної та індивідуальної форми навчання.

Загальна кількість учнів-логопатів переведених на наступний 2019-2020 навчальний рік – 23 учні.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

У 2018-2019 н.р. оглянуто 520 учнів -100%. Виділена диспансерна група учнів – 137 чол.:

У 2018 – 2019 н. році згідно плану роботи ШПМПК спеціалістами була проведена робота щодо раннього виявлення дітей з особливостями фізичного розвитку, пізнавальної діяльності, емоційно-соціальної поведінки та мовленнєвих порушень. Створено банк даних дітей цих категорій

Щороку діти-інваліди оздоровлюються в пришкільному таборі «Веселка», в якому створено відповідні умови для таких діток. У 2018-2019 навчальному році оздоровлено 3 дітей-інвалідів. Занавчальний рік головою ШПМПК проведено 15 консультацій з батьками щодо особливостей навчання у першому класі, логопедом - 20 консультацій з батьками щодо усунення недоліків мовлення, психологом проведено 38 консультацій з батьками щодо налагодження стосунків з учнями групи ризику та по психологічній готовності дитини до школи, по формуванню мотивації до навчання у дітей початкової школи, 11 консультацій - щодо умов надання освіти дітям з особливими потребами. В цілому консультанти ШПМПК надали 84 консультації.

Психологічною службою закладу за 2018-2019 навчальний рік була проведена така робота:

  • Свято до дня дітей з особливими потребами «Ми-разом»
  • Адаптація першокласників «Особливості адаптаційного періоду першокласників»
  • Відвідування свята до «Дня захисту дітей»
  • Соціальний супровід дітей з особливими потребами, консультування батьків з питань оздоровлення дітей.

Згідно плану роботи ШПМПК була проведена методична робота для його членів. Проведено семінар – тренінг «Активізація та підвищення творчого рівня вчителя» (литопад 2018 р.), тренінг «Психолого-педагогічний супровід розвитку учнів у системі компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу» (грудень 2017 р.), розроблено пам’ятку для педагогів «Найважливіша психологічна порада для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» ( січень 2019 р.).

Вебінари онлайн-проекту видавництва «Ранок», «Інтерактивна школа творчого вчителя», «На Урок», «Prometheus» відвідали:

Новікова І.О. «Навчальна діяльність старшокласників за сучасних умов: організація, мотивація, результат», «Як уникнути проблем на старті Нової української школи?», «Як у Новій українській школі створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами?», «Дитина в Новій українській школі: підказки батькам», «Моя безпека. Мій особистий простір», «Спірпраця вчителя та його асистента в інклюзивному класі», «Психологія стресу та способи боротьби з ними», «Критичне мислення для освітям», «Конфлікт інтересів: треба знати!».

Свись Л. А. - «Співпраця вчителя та його асистента в інклюзивному класі», «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти», «Створення команди психолого-педагогічного супроводу в школі», «Домедична допомога при переохолодженні або обмороженні».

Навчання на онлайн осіта ЕdEra:

Новікова І.О. – «Права людини в освітньому просторі», «Недискримінаційний підхід у навчанні», «Робота вчителя початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами», «Домедична допомога».

Марченко Я.С. - «Робота вчителя початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами».

Свись Л. А. - «Недискримінаційний підхід у навчанні», «Участь батьків у організації інклюзивного навчання», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з ООП», «Права людини в освітньому просторі», «Домедична допомога».

Членами ШПМПК підготовлено виступи на засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів та ГПД, класних керівників:

Глоба А.Й. – Позитивні зрушення в організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Новікова І.О. – Тренінгове заняття для педагогів на тему: «Успішний учитель у сучасній школі».

Шавикіна Ю.В., Новікова І.О. – Тренінгове заняття з елементами навчання «Попередження насильства в учнівському середовищі»

Участь у роботі обласного психологічного фестивалю з теми: «Я психолог. Дитина в соціумі». м.Херсон квітень 2019 року.

Виступи на навчально-методичній раді за темою: «Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного».

Взяла участь у роботі спецкурсу «Методика викладання предмету «Основи здоровя» на основі розвитку життєвих навичок». м.Херсон вересень 2018 року.

Участь у роботі спецкурсу «Корекція освіти» (за нозологіями). м.Херсон вересень 2018 року.

Члени ШПМПК брали участь в роботі районного науково-методичного семінару «Психолого-педагогічний супровід особистості як умова розкриття її внутрішніх ресурсів» методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів дитячих садків, у батьківських зборах. У своїх виступах вони надавали рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами.

Участь у роботі навчально – методичного семінару «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти». м.Херсон листопад 2018 року. Новікова І.О., Марченко Я.С., Кайда Н.С., Шавикіна Ю.В.

Членами ШПМПК підготовлено публікації:

Новікова І.О. «Кубики – чудовий інструмент для розвитку творчого мислення». «Інформаційний буклет «Стоп булінг», «Сім’я – це простір без насильства», «Як допомогти дитині досягти успіху у навчанні», «Що заважає дитині вчитися»

Черній О.В. методичний посібник «Забезпечення можливостей для саморозвитку та самореалізації особистості дитини, її підготовки до інтеграції в суспільстві на основі гуманно – особистісного підходу в освітньому процесі».

На нарадах при директору розглянуті питання:

«Робота з учнями які потребують психологічної підтримки» (Новікова І.О.).

Підвищення рівня навчальної мотивації учнів школи з девіантною поведінкою(Шавикіна Ю.В.)

«Стан адаптації учнів 1-х класів» (Новікова І.О.).

«Про виявлення рівня шкільної зрілості учнів перших класів»(Новікова І.О.).

«Про результати медичного обстеження учнів» (Горішня О.В.).

«Стан адаптації учнів 5-х класів» (Новікова І.О.).

Свись Л. А. - створено авторську програму гуртка «Лікувальна фізична культура».

 

 

 

Оцените материал
(1 Голосовать)

 

Аналіз діяльності шкільної психолого-медико-педагогічної комісії

у 2015-2016 н.р.

В основу роботи ПМПК покладено принцип цілісного підходу до дитини. Діагностична робота спрямована на визначення характеру та причин відхилень у психофізичному розвитку дитини з метою визначення комплексу корекційно-розвивальних заходів, адекватних умов навчання, виховання та соціально-трудової адаптації. Згідно річного плану ПМПК проводилась робота за основними напрямками, а саме:

- організаційні заходи;

- діагностична;

- консультативна;

- методична;

- контрольно-аналітична робота.

Згідно наказу про організацію роботи ПМПК протягом навчального року пройшло 9 засідань за графіком.   У дні засідань та кожний вівторок спеціалістами ПМПК проводилась робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням. Під час бесід з батьками надавались консультації щодо форм та змісту корекційної роботи, демонструвалися вправи для розвитку дрібної моторики, фізичні вправи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, вправи для зору. Результатом проведеної роботи стали показові індивідуальні, логопедичні заняття, уроки в інклюзивному класі, виховні заходи.

За результатами обліку дітей у мікрорайоні школи зареєстровано 30 дітей з особливостями психофізичного розвитку.

На засіданнях ШПМПК обстежено 132 дитини.            

За 2015 – 2016 навчальний рік виявлено:

- 26 дітей, які перебувають під посиленим соціальним супроводом;

- 38 дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- 4 дітей – інвалідів;

- 43 дітей з порушеннями мовлення;

- 4 дітей із ЗПР;

- 5 учнів з особливими освітніми потребами.

З 18 квітня 2016 року по 20 травня 2016 року відбулося засідання шкільної психолого - медико педагогічної комісії, під час якої, обстежено 40 дітей дошкільного віку (майбутні першокласники), за заявами батьків. За результатами обстеження маємо: 12 дітей мають високий рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 10 дитина мають середній рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 7 дітей мають початковий рівень психологічної готовності до шкільного навчання; 1 дитині, а саме майбутньому першокласнику Суслову Івану під час діагностичного обстеження учнів надано направлення до ХОПМПК та рекомендовано заняття з логопедом та психологом.

Для допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями працює логопедичний пункт. Для систематичних логопедичних занять при логопедичному пункті зараховано 43 дітей, охоплення 100%. Наприкінці навчального року було випущено 20 осіб з повним усуненням мовленнєвої патології. Залишено на другий рік навчання – 23 учнів, із них: 7 – з довідкою обласної ХОПМПК, 16 учнів 1-х класів. На сьогоднішній день вкрай бракує ще однієї ставки логопеда. Це дасть можливість допомогти дітям з важкими вадами мовлення.

Простежується тенденція росту кількості дітей, які перебувають на диспансерному обліку. Дані медичних обстежень дошкільників та школярів свідчать, що кількість дитячих захворювань щороку збільшується. Зростає кількість дітей із захворюваннями офтальмологічної, хірургічної груп, зменшилась кількість дітей із захворюваннями органів серцево-судинної, дихальної та ендокринної систем.

№ п/п

Група захворювань

2010-2011

н. р.

2011-2012

н. р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

1.

Кардіогрупа

61

11%

57

10,8

25

5.06%

31

6,4%

25

4,9%

6

1,2%

2.

Нефрогрупа

17

3%

20

3,8

6

1,2%

13

2,7%

9

1,8%

8

1,6%

3.

Гастрогрупа

27

5%

20

3,8

7

1,4%

9

1,8%

11

2,2%

8

1,6%

4.

Ревматизм

1

0,1%

3

0,5

1

0,2%

1

0,2%

-

-

-

-

5.

Пневмогрупа

1

0,1%

2

0,3

1

0,2%

2

0,4%

3

0,5%

-

-

6.

ЛОР-група

19

3%

19

3,6

5

1,01%

4

0,8%

13

2,5%

5

0,9%

7.

Офтальмологічна група

54

10%

50

9,5

23

4,6%

44

9,2%

58

11,5%

55

10,7%

8.

Ендокринна група

29

5%

27

5,1

14

2,8%

32

6,7%

26

5,2%

9

1,7%

9.

Неврогрупа

3

0,5%

-

-

4

0,8%

-

-

-

-

-

-

10.

Хірургічна група

83

15%

77

14,6

37

7,5%

49

10,2%

28

5,5%

40

7,8%

11.

Гінекологічна група

14

3%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Інфекційна група

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,3%

1

0,1%

За індивідуальною формою навчання навчаються 5 дітей, за рішенням ОПМПК, на інклюзивній формі навчання на базі 3-В класу знаходились три учня.

   У 2015 – 2016 році згідно плану роботи ПМПК спеціалістами була проведена робота щодо раннього виявлення дітей з особливостями фізичного розвитку, пізнавальної діяльності, емоційно-соціальної поведінки та мовленнєвих порушень. Створено банк даних дітей цих категорій .

Щороку діти-інваліди оздоровлюються в санаторіях і профілакторіях України, в яких створено відповідні умови для їх реабілітації. У 2015-2016 навчальному році оздоровлено 4 дітей-інвалідів.

За 2015 – 2016 н.р. головою ШПМПК проведено 12 консультацій з батьками щодо особливостей навчання у першому класі, логопедом - 18 консультацій з батьками щодо усунення недоліків мовлення, психологом проведено 40 консультацій з батьками щодо налагодження стосунків з учнями групи ризику та по психологічній готовності дитини до школи, по формуванню мотивації до навчання у дітей початкової школи, 5 консультацій - щодо умов надання освіти дітям з особливими потребами. В цілому консультанти ШПМПК надали 102 консультації.

Згідно плану роботи ШПМПК була проведена методична робота для його членів. Проведено тренінг «Портал переходу від початкової до середньої ланки» (жовтень 2015 р.), тренінг «Психолого-педагогічний супровід розвитку учнів у системі компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу» (листопад 2015 р.), мікродослідження «Локалізація стресу в педагогічних працівників» ( січень 2016 р.). Вебінари онлайн-проекту видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя» відвідали Глоба А.Й., Новікова І.О., Черній О.В. Практичний психолог Новікова І.О. стала активним учасником обласних педагогічних читань «Теоретико-методологічні основи управлінської інноваційної діяльності «Наукові концепції Л.В.Виготського та їх втілення у сучасній педагогіці».

Членами ШПМПК підготовлено виступи на засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів та ГПД, класних керівників:

Глоба А.Й. – Динамічні зміни рівня навчальних досягнень та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами класу з інклюзивною формою навчання»( грудень 2015)

Саламатіна О.М. - Організація інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами.

Новікова І.О. – Сучасні методи психодіагностики інтелекту та креативності дітей.

Члени ШПМПК брали участь в роботі районного науково-методичного семінару «Психолого-педагогічний супровід особистості як умова розкриття її внутрішніх ресурсів» методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів дитячих садків, у батьківських зборах. У своїх виступах вони надавали рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами.

Членами ШПМПК підготовлено публікації:

Новікова І.О.:методичні рекомендації педагогам щодо збереження психологічного здоров’я учнів «Здорова дитина – щаслива Україна» .

Тренінг для вчителів «Спілкування як педагогічна технологія».

Методичний посібник «Успішна адаптація п’ятикласників».

Черній О.В. методичний посібник «Забезпечення можливостей для саморозвитку та самореалізації особистості дитини, її підготовки до інтеграції в суспільстві на основі гуманно – особистісного підходу в освітньому процесі».

На нарадах при директору розглянуті питання:

«Стан адаптації учнів 1-х класів» (Новікова І.О.),

«Про виявлення рівня шкільної зрілості учнів перших класів»(Новікова І.О.),

«Про результати медичного обстеження учнів» (Горішня О.В.),

«Стан адаптації учнів 5-х класів» (Новікова І.О.),

« Результати обліку дітей в мікрорайоні школи»(Глоба А.Й.)

«Звіт про стан роботи ШПМПК» (Глоба А.Й.)

Нагородження та відзнаки членів ШПМПК:

Глоба Антоніна Йосипівна – Грамота Великолепетиської районної державної адміністрації, щорічна стипендія «Флагман освіти».

Саламатіна Ольга Миколаївна - Грамота відділу освіти Великолепетиської районної державної адміністрації

Чумакова Ірина Дмитрівна – Грамота відділу освіти Великолепетиської районної державної адміністрації

Новікова Ілона Олексіївна – Грамота Великолепетиської районної ради; відзнака редакції Національного педагогічного журналу «Відкритий урок розробки, технології, досвід».


Календар
« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30