Профіль користувача
Среда, 10 Февраль 2016 15:58

Методично-експериментальна робота

Оцените материал
(2 голосов)

 

Пріоритетні завдання школи в новому

2017-2018 навчальному році

Методична проблема школи:

«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

(РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ етап)

               Мета діяльності: здійснення оцінки впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і учнівської молоді.

           Завдання:

1.Провести вихідне діагностування.

2.Здійснити комплексну оцінку впливу обласної науково-методичної проблеми на стан соціалізації дітей та учнівської молоді на шкільному рівні.

3.Дослідити рівень самооцінки учнів.

4.Дослідити рівень комунікативної активності учнів.

5.Дослідити рівень активності за видами діяльності.

6.Дослідити рівень комунікативних здібностей учнів 4-х класів.

 1. Продовжити вдосконалювати створений власний досвід, що відповідає характеристикам освітнього соціалізуючого простору, вибудованого       школою.

Пріоритетні напрямки розвитку школи:

Враховуючи вищезазначене, з метою подальшого вдосконалення роботи закладу, підвищення рівня та результативності методичної, навчальної та виховної роботи, діяльність педагогічного колективу в наступному 2017/2018 навчальному році спрямувати на реалізацію таких пріоритетних напрямків:

1.Реалізацію основних положень Національної доктрини розвитку освіти, Закону України №2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

2.Забезпечення особистісної орієнтації змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів.

3.Забезпечення доступності якісної освіти.

4.Збереження життя і здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів.

5.Подальшу інформатизацію навчально-виховного процесу.

6.Забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп.

7.Створення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню та 10-х класів – у школі ІІІ ступеня;

8.Виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти і положень Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.04. 2000 № 646.

9.Виконання у повному обсязі ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства».

10.Підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня.

11.Вдосконалення організаційно-методичної роботи у підготовці та участі випускників 2017 року в ЗНО, спрямувавши її на позитивний результат.

12.Спрямування роботи на збереження контингенту дітей, що мають високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їм відповідних умов для навчання та виховання.

13.Сприяння втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, працювати з метою насичення інноваційного освітнього простору.

14.Вивчення і узагальнення ефективного педагогічного досвіду учителів.

15.Продовження створення шкільним методкабінетом банку освітніх технологій, електронної бази прогресивного педагогічного досвіду, нормативно-правових документів, систематизація всіх матеріалів.

16.Забезпечення якісного допрофільного і профільного навчання учнів.

17.Поширення моніторингу на всі напрямки навчально-виховного процесу.

18.Забезпечення 100% оволодіння педагогічними працівниками ІКТ.

19.Всю навчально-виховну роботу спрямувати на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції, скоординувавши його із районною психологічною службою.

20.Продовження роботи по формуванню в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному таборі з денним перебуванням.

21.Підпорядкування всієї навчально-виховної роботи на формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, національних символів та святинь;

22.Спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму.

23. Забезпечити організацію якісного дозвілля учнів після навчального процесу (організація груп подовженого дня).Пріоритетні завдання школи в новому

2016-2017 навчальному році

 

Методична проблема школи:

«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» (формувальний етап)

               Мета діяльності: оновлення змісту освітньої діяльності навчального закладу, форм і методів взаємодії з іншими соціальними інститутами на основі розробленої структури (моделі) соціалізуючого освітнього простору.

Завдання:

 1. 1. Продовжити початі нововведення, забезпечуючи системний підхід до реалізації мети науково-методичної проблеми.
 2. 2.Провести поточне оцінювання заданих параметрів, що дозволить вчасно здійснити якісну корекцію та з'ясувати об'єкти, які варто розвивати особливо.
 3. 3.Визначити слабкі сторони   науково-дослідницької роботи, які не мають певного впливу на розв'язання проблеми та вчасно відмовитися від них або замінити на більш ефективні.
 4. 4.Скористатися запозиченим досвідом, що відповідає характеристикам освітнього соціалізуючого простору, вибудованого школою.
 5. 5.«Круглі столи» , прес-конференцію за участю представників ЗМІ, громадські слухання з органами місцевого самоврядування, з метою обміну досвідом, .

Пріоритетні напрямки розвитку школи:

- визначити напрями введення інноваційних змін;

- обговорити питання участі навчального закладу в дослідженні науково-методичної обласної проблеми на засіданнях органів самоврядування;

- організувати роботу творчої групи педагогічних працівників за темою дослідження;

- активізувати роботу Ради навчального закладу, Опікунської ради, органів учнівського самоврядування;

- продовжувати вивчати особливості та потенційні можливості виробничих, наукових, інформаційних установ, закладів соціокультурної сфери, сім'ї щодо створення належних соціально-педагогічних умов соціалізації особистості;

- налагодити діяльність шкільної профілактичної ради;

- зміцнити матеріально-технічну, навчально-дидактичну базу гурткової, секційної, клубної роботи в навчальному закладі;

- забезпечити участь педагогічних працівників у районних і обласних методичних заходах за тематикою дослідження;

- здійснити аналіз експериментальної діяльності в школі на предмет впливу її результатів на рівень соціалізації дітей та школярів

- продовжувати удосконалювати традиційні підходи до процесу соціалізації дитини та учнівської молоді

- продовжити запровадження ефективної системи профільного навчання;

- забезпечити готовність вчителів до інноваційного викладання предметів за програмою понад Державного стандарту

- продовжувати застосовувати діяльнісний підхід в організації позакласної та позаурочної виховної роботи (рольовий та проектний підхід);

- продовжувати підвищувати рівень правової свідомості учнів, сформованості їхніх ціннісних ставлень;

- постійно удосконалювати дієву роботу органів самоврядування в школі з урахуванням позиції учасників навчально-виховного процесу.

- продовжувати пошук більш ефективних шляхів, форм і методів соціалізації особистості

- постійно долати негативні явища в освітньому просторі.

Заходи на 2016-2017 навчальний рік

 1. 1.Педагогічне читання «Гуманна педагогіка Ш.О. Амонашвілі» (лютий)
 2. 2.Форум лідерів учнівського самоврядування (листопад).
 3. 3.Тренінги: Соціальна взаємодія. Ініціативи. Творчість. Інновації.
 4. 4.Науково-практична конференція «Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді (підсумки 2-го року реалізації формувального етапу) (березень, 2017)
 5. 5.Онлайн конференція з Білозерськом «Мій вклад у розбудову нової української школи»
 6. 6.Пресконференція «Засоби соціалізації дітей в сучасному просторі» (жовтень)
 7. 7.Круглий стіл з Донецькою школою з метою обміну досвідом: Роль музею, кімнати школяра в соціалізації учня.
 8. 8.Громадські слухання, які буде організовано спільно з органами місцевого самоврядування «Соціалізація учнів в умовах закладу нового типу»
 9. 9.Прес-конференція за участю представників ЗМІ. «Наше селище – наш дім і ми господарі в нім».
 10. 10.Проблемні семінари: Кроки до життєвого успіху, Соціалізація учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії (проблеми та перспективи), Казкотерапія: педагогічна інновація чи психологічна адаптація.
 11. 11.День інтеграції знань «Я українець – і цим пишаюсь» ( середина грудня) 2-11 класи
 12. 12.Виставки: «Сімейні цінності моєї родини», «Я- унікальність»
 13. 13.Спільні з батьками акції « Чисте довкілля, Милосердя, «Допоможемо тим , хто поряд».

Педагогічний конкурс 2016/2017 «Учитель року 2017» (грудень 2016).


У рамках реалізації проекту зроблено

1

Проведено засідання творчої групи щодо роботи над ІІІ (формувальним) етапом обласної науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

Адміністрація, методична рада, МО класних керівників

2

Тренінг «Портал переходу від початкової до середньої ланки»

Психологічна служба школи

3.

Мікродослідження «Локалізація стресу в педагогічних працівників»

Психологічна служба школи

4.

Відеомайстерня передового досвіду « Я і соціум»

Навчально-методична рада школи

5.

Методичний міст колективного мислення Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Білозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 «Освітній та виховний соціалізуючий простір»(аукціон ідей)

Навчально-методична рада школи

6

Проведено науково-практичний семінар: «Робота керівника проекту з учнівською та батьківською громадою»

Методична рада

7.

Тренінг «Психолого-педагогічний супровід розвитку учнів у системі компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу»

Психологічна служба школи

8

Участь у Дні педагогічної ідеї щодо створення нової (сучасної) моделі освітнього соціалізую чого простору

Адміністрація, педагогічний та учнівські колективи, органи місцевого самоврядування, представники ЗМІ району, батьківська громадськість

9

Проведено відеовернісаж «Учень 5 класу в освітньому соціалізуючому просторі»

Глоба А.Й.- заступник з навчально-виховної роботи

10

Виготовлено буклети та методички з досвіду роботи вчителів.

Методична рада

11.

Створено авторські програми з патріотичного виховання та з креслення.

Навчально-методична рада школи

14

Проведено педагогічні ради «Забезпечення якості освіти як умови сталого розвитку шкільного співтовариства до проблем адаптації учнів 5 класів», «Проектна виховна діяльність школи як запорука соціалізації учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

Адміністрація, методична рада

 Пріоритетні завдання школи в новому

2015-2016 навчальному році

Методична проблема школи:

«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

(формувальний етап)

               Мета діяльності: оновлення змісту освітньої діяльності навчального закладу, форм і методів взаємодії з іншими соціальними інститутами на основі розробленої структури (моделі) соціалізуючого освітнього простору.

Завдання:

 1. 1. Продовжити початі нововведення, забезпечуючи системний підхід до реалізації мети науково-методичної проблеми.
 2. 2.Провести поточне оцінювання заданих параметрів, що дозволить вчасно здійснити якісну корекцію та з'ясувати об'єкти, які варто розвивати особливо.
 3. 3.Визначити слабкі сторони   науково-дослідницької роботи, які не мають певного впливу на розв'язання проблеми та вчасно відмовитися від них або замінити на більш ефективні.
 4. 4.Скористатися запозиченим досвідом, що відповідає характеристикам освітнього соціалізуючого простору, вибудованого школою.
 5. 5.«Круглі столи» , прес-конференцію за участю представників ЗМІ, громадські слухання з органами місцевого самоврядування, з метою обміну досвідом, .

 

Пріоритетні напрямки розвитку школи:

- визначити напрями введення інноваційних змін;

- обговорити питання участі навчального закладу в дослідженні науково-методичної обласної проблеми на засіданнях органів самоврядування;

- організувати роботу творчої групи педагогічних працівників за темою дослідження;

- активізувати роботу Ради навчального закладу, Опікунської ради, органів учнівського самоврядування;

- продовжувати вивчати особливості та потенційні можливості виробничих, наукових, інформаційних установ, закладів соціокультурної сфери, сім'ї щодо створення належних соціально-педагогічних умов соціалізації особистості;

- налагодити діяльність шкільної профілактичної ради;

- зміцнити матеріально-технічну, навчально-дидактичну базу гурткової, секційної, клубної роботи в навчальному закладі;

- забезпечити участь педагогічних працівників у районних і обласних методичних заходах за тематикою дослідження;

- здійснити аналіз експериментальної діяльності в школі на предмет впливу її результатів на рівень соціалізації дітей та школярів

- продовжувати удосконалювати традиційні підходи до процесу соціалізації дитини та учнівської молоді

- продовжити запровадження ефективної системи профільного навчання;

- забезпечити готовність вчителів до інноваційного викладання предметів за програмою понад Державного стандарту

- продовжувати застосовувати діяльнісний підхід в організації позакласної та позаурочної виховної роботи (рольовий та проектний підхід);

- продовжувати підвищувати рівень правової свідомості учнів, сформованості їхніх ціннісних ставлень;

- постійно удосконалювати дієву роботу органів самоврядування в школі з урахуванням позиції учасників навчально-виховного процесу.

- продовжувати пошук більш ефективних шляхів, форм і методів соціалізації особистості

- постійно долати негативні явища в освітньому просторі.

 

Експериментальна робота

З вересня 2015 року з метою адаптації до життя учнівської молоді, формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності , при ефективному використанні наявних освітніх ресурсів, за сприянням МНВК, відділу освіти у школі створено районний ресурсний центр “ Твій вибір”.

Школа з вересня 2015 року – експериментальний науково-дослідницький майданчик інституту соціальної та політичної психології Національної Академії педагогічних наук України з проблеми «Моніторинг чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження Національної рамки кваліфікацій».

 

Нормативно правова база

 

Матеріали для підготовки та організованого початку нового навчального року (накази та листи МОН України)

 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 (Додаток до листа МОН України від   26.06.2015 р. №1/9-305 Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н.р.)

 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році» Лист МОН України від 05.06.2015 №1/9-280

 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу» Лист Міністерства № 1/9-71 від 14.02.2015

 «Про звільнення від занять з допризовної підготовки юнаків» Лист Міністерства освіти від 25.11.99 р. N 1/9-455

 Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно використання навчальної літератури)

 Наказ МОН України від 23.07.2015 № 791 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2009 року №1175» (скасування вимоги подання навчальними закладами звітності про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку)

 Наказ МОН України від 09.07.2015 № 727 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2011 року № 907» (скасовано вимоги до НКК)

 Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році» Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280

 
 

Зміни в нормативно-правовій базі минулих років

 (для 5 класів) залишається чинним Лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»

 (для 6 класів) залишається чинним Лист Міністерства №1,9-343 від 07.07.2014 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»

 (для 8-11 класів) залишається чинним Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін»

 (для 7 класу) Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

 Українська мова та література

 Зарубіжна література

 Іноземні мови

 Історія

 Правознавство. Предмети суспільно-гуманітарного циклу

 Математика

 Інформатика

 Біологія

 Фізика

 Хімія

 Географія

 Фізична культура

 Основи здоров'я

 Захист Вітчизни

 Технології. Креслення

 Предмети художньо-естетичного циклу

 Зразки заповнення сторінок журналу з укр.мови, укр.л-ри, зарубіжної л-ри (лист МОНУ від 21.08.2010 №580)

 Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно використання навчальної літератури)

 Лист Міністерства від 18.04.2014 №1/9-209 «Про використання зошитів з друкованою основою»

 «Про методичні рекомендації щодо особливостей навчання дітей-біженців» лист ІІТЗО від 25.04.2014 № 14.1/10-1183


Оцінювання навчальних досягнень

Наказ МОНУ від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (за новими держстандартами)

Лист Міністерства № 1/9-74 від 28.01.2014 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»


Виховна робота

ЗАКОН УКРАЇНИ Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті;

 ЗАКОН УКРАЇНИ Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки;

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1/9-302 від 24 червня 2015 року "Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України №1/9-354 від 24 липня 2015 року "Про тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році".

 Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів


Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305

     Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітнінавчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

     Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

     Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-х класів 8 – 9 червня, 11-х класів – 28 – 29 травня.

     Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх

навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України

від 05.11.2014 № 1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для початкової школи» та від 06.02.2015 № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій.

   Після громадського обговорення та розгляду Колегією Міністерства зміни до програм були затверджені наказами МОН:

1) № 149 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики, російської мови для шкіл з російською мовою навчання, української мови для шкіл з навчанням російською мовою;

2) № 584 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з української мови, літературного читання, математики, природознавства, «Я у світі», інформатики, російської мови для шкіл з російською мовою навчання, української мови для шкіл з навчанням російською мовою;

3) № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким затверджено зміни та надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» програмам для 5-9 класів з таких навчальних предметів: українська мова, українська література, зарубіжна література, іноземні мови, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хімія, географія, інформатика, трудове навчання, українська мова для шкіл з навчанням російською мовою, українська мова для шкіл з навчанням молдовською мовою, українська мова для шкіл з навчанням румунською мовою, українська мова для шкіл з навчанням польською мовою, українська мова для шкіл з навчанням угорською мовою, болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою, польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою, російська мова для шкіл з навчанням українською мовою (початок навчання з 1-го класу), російська мова для шкіл з навчанням українською мовою (початок навчання з 5-го класу), російська мова для шкіл з навчанням російською мовою, румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу), румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу), румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою, словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою, інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна), інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна), інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна) для шкіл з навчанням російською мовою, інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна), інтегрований курс «Література» (словацька та зарубіжна),

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

     Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років.

Відповідно до наказу МОН України від 08.05.2015 № 518 змінено назву предмета "Світова література" на "Зарубіжна література".

Необхідно також врахувати в роботі листи Міністерства від 3 червня 2014 р. №1/9-282 «Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов», від 6 червня 2014 р. № 1/9-299

«Про забезпечення права представників кримськотатарського народу на здобуття загальної середньої освіти рідною мовою чи вивчення цієї мови» щодо неприпустимості звуження конституційних прав громадян на здобуття освіти українською мовою, мовами національних меншин чи вивчення цих мов, а також забезпечення освітніх прав представників кримськотатарського народу.

На відміну від підходів до укладання методичних рекомендацій про вивчення предметів, що практикувалися упродовж багатьох років і в яких нерідко з року в рік переповідалися добре відомі вчителям-практикам і методистам загальнодидактичні концепції та підходи до навчання дітей, у цьогорічних рекомендаціях переважно йдеться про нововведення.

 

Кадрове забезпечення

454546606

 Система методичної роботи будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Структура науково-методичної роботи органічно поєднує розгляд основних науково-методичних проблем педагогічними радами, науковий пошук методичних об’єднань та творчих груп із вивчення та впровадження ефективних освітніх технологій:

-   Впровадження інтерактивних технологій у проведення уроку вчителями (Лисечко Т.М., Пльоховою К.Ю., Горішньою Т.А.);

-   Інтеграційний підхід до викладання (Євтушенко Л.В., Гунько Л.В., Тичківською Т.М., Артюх С.В., Шинкарецькою О.І.);

- Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (Клепкою О.В., Проценко Н.В., Кривов’яз А.В., Грубою Н.Ю., Шинкарецьким Є.В., Юрченко Н.І., Німченко І.В., Червотокою І.І., Кузнєцовою В.М. );

- Проектна діяльність учнів на уроках ( Черній О.В., Симоненко С.Г., Геращенко В.О., Каряковою М.Л.);

- Навчання дітей з особливими освітніми потребами (Щомак О.М., Кайдою Н.С., Чумаковою І.Д.);

- Упровадження нетрадиційних форм проведення уроків (Прядко Л.О., Носальською О.В., Крамською О.Ю.);

- Розвиток критичного мислення учнів (Дерій Л.Г., Глінкою І.М., Бестюком І.І.);

- Формування здоров’язберігаючих компетенцій учнів ( Глобою А.Й., Карпенко В.С., Шубіним І.А., Свись Л.А.)

 

  Здобутки вчителів

Участь у Міжнародних , Всеукраїнських, регіональних заходах

з/п

Захід

Участь адміністрації закладу

(кількість)

Участь педагогів

(кількість)

       Виступи

(кількість)

1.

Майстер – клас для вчителів хімії області

-

1

1

2.

Обласний етап Всеукраїнського Фестивалю педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору   у вимірі педагогіки   В. О. Сухомлинського»

1

6

 

3.

Майстер –клас на заключному Всеукраїнському етапі «Гуманізація освітнього простору   у вимірі педагогіки   В. О. Сухомлинського»

1

1

2

4.

Майстер – клас для вчителів географії області

-

1

1

5.

Всеукраїнська науково-практична конференція у м. Херсоні    «Теоретико-методологічні основи управлінської інноваційної діяльності»

( листопад 2014 р.).

1

-

1

6.

Всеукраїнська науково-практична конференція у м. Херсоні    «Ціннісний розвиток особистості дитини в умовах формування освітнього простору» ( жовтень 2014 р.)

1

-

-

7.

Всеукраїнська   науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання   в контексті   синергетичного мислення».

-

2

2

8.

Всеукраїнська   науково-практична конференція «Формування гуманізму. Людяності, як якості особистості засобами творів В.О.Сухомлинського».

-

1

1

9.

Міжрайонний семінар-практикум для вчителів початкових класів, працівників психологічної служби, голів районних психолого-медико-педагогічних консультацій по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами “Впровадження інклюзивної освіти як моделі соціального устрою дитини”

2

5

4

10.

Обласний семінар на базі реабілітаційного центру з питання «Нові зміни при оформленні ділової документації голів РПМПК».

-

1

1

11.

Обласний науково-методичний семінар

« Технологія соціального проектування» (листопад 2014 р.)

1

-

-

12.

Обласний конкурс на кращу організацію правового заходу «відкритий урок» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

-

1

1

13.

Обласний етап конкурсу «Учитель року – 2015» у складі журі конкурсу

-

1

 

 


Участь у заходах РМК за формою:

 

з/п

Захід

Участь адміністрації закладу

(кількість)

Участь педагогів

(кількість)

       Виступи

(кількість)

1.

Екологічна конференція «Екологічне виховання на уроках»

1

3

1

2.

Районний семінар вчителів української мови та літератури.

2

3

3

3.

Районний семінар вчителів природознавства, майстер –клас.

3

2

2

4.

Районний семінар вчителів початкових класів «Інтерактивні форми навчання на уроках в початкових класах».

3

8

6

5.

Районний етап Всеукраїнського Фестивалю педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору   у вимірі педагогіки   В. О. Сухомлинського»

1

15

 

6.

Майстер – клас для вчителів районного методичного об`єднання на   тему «Використання мультимедійних технологій на уроках   світової літератури та   російської мови».

-

4

1

7

Районний етапу конкурсу   «Урок з елементами футболу» та «Кращий інноваційний урок».

-

1

 

8

Районний етап конкурсу   «На кращий стан фізичного виховання у школі».

-

1

 

9

Майстер – клас для вчителів районного методичного об`єднання вчителів української мови

1

1

1

10

Районний семінар шкільних бібліотекарів

-

2

2

11

Районна науково-практична конференція «Креативний розвиток і соціальна адаптація обдарованих дітей»

-

1

1

12

Районний семінар «Шляхи забезпечення наступності та забезпеченості довкілля та загальноосвітнього навчального закладу щодо формування особистості майбутнього громадянина України» ( Малолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів». Виступ «Психологічна готовність дитини до навчання»

-

3

1

13

День педагогічних ідей «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

1

18

1

14

Районний семінар для вчителів географії .

-

1

1

15

Районний семінар вчителів англійської мови (ЗОШ №2)

-

2

1

 

 

Науково-дослідна робота педагогів

Стан роботи щодо створення методичних рекомендацій, авторських програм, спецкурсів, факультативів

Назва

Автор

Гриф

Хрестоматія для 7 класу, розділ «Вода, склад її молекули, поширення в   природі».

Співавтор Симоненко С.Г.

Лабораторія природничих наук ХАНО.

Програма курсу за вибором «Енергія та способи її збереження»

Тичківська Т.М.

Кафедра природничо-математичних та технологічних дисциплін

( протокол №1 від 29.01.2015 р.)

Навчально-методичний посібник «Формування природознавчої компетентності учнів початкової школи». Розробка позакласного заходу «Інтелектуально- пізнавальна гра у 3 класі «Дивовижний світ птахів Таврійського краю. Акція «ГОДІВНИЧКА» (листопад 2014 року)

Співавтор Глоба А.Й.

Науково-методична лабораторія   початкового навчання КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Навчально-методичний посібник «Розробки конспектів уроків – тренінгів з навчального предмета «Основи здоров'я» для 2 класу». Розробка уроку –тренінгу з основ здоров’яу 2 класі на тему: «Здорові зуби» (грудень 2014 року)

Співавтор Глоба А.Й.

Науково-методична лабораторія   початкового навчання КОМУНАЛЬНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Методичний посібник - 7 клас для вчителів географії»

Співавтор Юрченко Н.І.

Лабораторія природничих наук ХАНО.

Опис досвіду роботи Артюх С.В. в матеріалах збірника «Науково – методична лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності: історія та сьогодення»

Н.Слюсаренко та Г. Гаврилюк; Херсон, 2014р.

Лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки

 


Методичний вісник

 

Тренінг «Портал переходу від початкової до середньої ланки»

Жовтень

Новікова І.О.

Відеовернісаж «Учень 5 класу в освітньому соціалізуючому просторі»

Жовтень

Глоба А.Й.

Мікродослідження «Локалізація стресу в педагогічних працівників»

Грудень

Психологічна служба

Науково-практичний семінар «Робота керівника проекту з учнівською та батьківською громадою»

Грудень

Мордашова О.М.

Тренінг « Психолого-педагогічний супровід розвитку учнів у системі компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу»

Жовтень

Психологічна служба

Відеомайстерня передового досвіду « Я і соціум»

Січень

Адміністрація

Методичний міст колективного мислення Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Білозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 «Освітній та виховний соціалізуючий простір»(аукціон ідей)

Квітень

         Навчально-методична рада

 

Анотований каталог педагогічного досвіду вчителів Великолепетиської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

 

Прочитано 3409 раз Последнее изменение Четверг, 08 Февраль 2018 12:28
Другие материалы в этой категории: « Наші вчителі Обслуговуючий персонал »

Календар
« Октябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31